Tìm hiểu những phương pháp phòng cháy chữa cháy

Tìm hiểu những phương pháp phòng cháy chữa cháy

Cần phải có các thiết bị chữa cháy dự phòng như bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy, đường ống dẫn nước, …. để khi xảy ra cháy thì kịp thời xử lý dập tắt lửa, hạn chế lửa lan rộng.

Tìm hiểu những phương pháp phòng cháy chữa cháy

Tìm hiểu những phương pháp phòng cháy chữa cháy

Biện pháp phòng cháy
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu của biện pháp phòng cháy là :
– Tạo ra môi trường không cháy và khó cháy bằng cách thay thế các khâu sản xuất kinh doanh, môi trường, thiết bị vật liệu… từ dễ cháy, có nguy hiểm cháy trở thành không cháy và khó cháy.
– Ngăn chặn kịp thời nguồn nhiệt gây cháy, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt sử dụng trong sản xuất hoạt động kinh doanh, trong sinh hoạt.
– Cách ly chất dễ cháy với nguồn lửa, nguồn nhiệt với máy móc thiết bị và với các khâu hoạt động sản xuất có khả năng sinh nhiệt, gây cháy.
– xây dựng tường ngăn cháy, cửa ngăn cháy bao quanh vùng trống để ngăn chặn đường phát triển của lửa, cần lắp đặt thiết bị chống cháy lan.
– Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động.
– Cần phải có các thiết bị chữa cháy dự phòng như bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy, đường ống dẫn nước, …. để khi xảy ra cháy thì kịp thời xử lý dập tắt lửa, hạn chế lửa lan rộng.
Phương pháp chữa cháy
Có 3 phương pháp chữa cháy cơ bản:
– Ngăn cách ôxy với chất cháy: Là phương pháp cách ly ôxy với chất cháy hoặc tách rời chất cháy ra khỏi vùng cháy. Dùng thiết bị chất chữa cháy úp chụp đậy phủ lên bề mặt của chất cháy. Ngăn chặn ôxy trong không khí tiếp cận với chất cháy. Đồng thời di chuyển vật cháy ra khỏi vùng cháy. Các thiết bị chất chữa cháy có tác dụng cách ly như cát, bọt chữa cháy, chăn nệm, bao tải, vải bạt.
– Làm loãng nồng độ oxy và hỗn hợp chất cháy: Dùng các chất không tham gia phản ứng cháy phun vào vùng cháy làm loãng nồng độ oxy và hỗn hợp cháy tới mức bị ngạt không duy trì được sự cháy. Sử dụng các chất chữa cháy như khí CO2, nitơ bọt trơ.
– Phương pháp làm lạnh: Dùng các chất chữa cháy có khả năng thu nhiệt làm giảm nhiệt độ của đám cháy nhỏ hơn nhiệt độ bắt cháy của chất cháy sẽ tắt.

Chú ý: Không dùng nước để chữa cháy các đám cháy có điện, hóa chất kỵ nước như : xăng, dầu, gas. Cần lựa chọn một loại máy bơm chữa cháy có công suất đủ lớn để chữa cháy. Hãy lựa chọn máy bơm chữa cháy Tohatsu để đạt hiệu quả cao trong công việc.