Trung tâm báo cháy địa chỉ

Thiết bị báo cháy: Hệ thống báo cháy địa chỉ 4 loop HORING QA-16

Thiết bị báo cháy: Hệ thống báo cháy địa chỉ 4 loop HORING QA-16

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HORING QA-16 có khả năng lưu trữ hệ thống 1000 địa chỉ, điện áp 24V, làm bằng chất liệu thép không gỉ, được phân phối giá gốc tại chúng tôi Thông số