Trung tâm báo cháy 5 kênh

Thiết bị báo cháy: Trung tâm báo cháy HORING AH-00212-5L

Trung tâm báo cháy Horing có tính năng thẩm định báo cháy giúp hệ thống phát hiện đám cháy dựa trên thời gian tích lũy của các hiện tượng cháy như khói, nhiệt … để xác nhận chính xác đám