trộm ở bình phước

Sở Y tế tỉnh Bình Phước bị trộm đột nhập

Sở Y tế tỉnh Bình Phước bị trộm đột nhập

Công an thị xã Đồng Xoài cũng nhận được thông tin từ Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước (gần Sở Y tế) về việc có kẻ trộm “viếng”. Ngày 19/7, Công