trộm cắp tài sản

Bắt giữ nhóm 9x chuyên trộm cắp tài sản

Bắt giữ nhóm 9x chuyên trộm cắp tài sản

Những người bị bắt giữ gồm Lê Quang Hiền, Võ Sơn Trung (cùng 20 tuổi, trú ở xã Lộc Trì) và Trần Văn Hải (19 tuổi, trú ở thị trấn Phú Lộc). Sau khi thực hiện vụ trộm cắp ở