tiêu lệnh chữa cháy

Những kiến thức phòng cháy chữa cháy nên biết

Những kiến thức phòng cháy chữa cháy nên biết

Chữa cháy một số chất lỏng và chất khí cháy khi có đủ điều kiện, trong trường hợp đặc biệt phải có quyết định của chỉ huy chữa cháy. I. Tiêu lệnh chữa cháy: – Khi xảy ra báo động,