thiết bị báo trộm Picotech PCA-959GSM

Thiết bị báo trộm: Bộ báo trộm Picotech PCA-959GSM

Thiết bị báo trộm: Bộ báo trộm Picotech PCA-959GSM

Chúng tôi xin giới thiệu Bộ báo trộm, báo động 16 vùng Picotech PCA-959GSM chuyên dụng PSTN + GSM 16 vùng không dây + 8 vùng có dây. Có thể mở rộng 16 vùng có dây bằng Module PCA-302EM mua