phương pháp phòng cháy chữa cháy

Tìm hiểu những phương pháp phòng cháy chữa cháy

Tìm hiểu những phương pháp phòng cháy chữa cháy

Cần phải có các thiết bị chữa cháy dự phòng như bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy, đường ống dẫn nước, …. để khi xảy ra cháy thì kịp thời xử lý dập tắt lửa, hạn chế lửa lan