NETWORX NX-6 6 Zone

Thiết bị báo trộm: Trung tâm báo trộm NETWORX NX-6 6 Zone

Thiết bị báo trộm: Trung tâm báo trộm NETWORX NX-6 6 Zone

Dễ dàng thiết lập với hệ thống không dây, như Remote GARRISON LK-102R2, Module không dây để gắn hồng ngoại và từ không dây … Trung tâm báo trộm – báo cháy NETWORX NX-6 6 Zone, độ tin cậy cao,