Module GSM Heyi HY-W20

Thiết bị báo trộm: Bộ báo trộm Module GSM Heyi HY-W20

Thiết bị báo trộm: Bộ báo trộm Module GSM Heyi HY-W20

Với bộ báo trộm Heyi HY-W20 này, người dùng có thể cài trước 08 số điện thoại báo động và ghi lại 100 mẫu sự kiện báo động sau cùng, nó có thể truy vấn chính xác theo thời gian