kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy

Kiến thức phòng cháy chữa cháy cần biết

Kiến thức phòng cháy chữa cháy cần biết

Cháy lớn do tập trung quá nhiều số lượng chất gây cháy: hàng hóa hoặc đồ dùng sinh hoạt tập trung nhiều ở một chỗ dẫn đến cháy lớn và gây khó khăn cho công tác cứu chữa và di