HORING QA-23

Thiết bị báo cháy: Đầu dò khí cacbon HORING QA-23

Thiết bị báo cháy: Đầu dò khí cacbon HORING QA-23

Đầu dò khí cacbon HORING QA-23 có âm thanh cảnh báo 70dB/3M và cao hơn, được trang bị một cảm biến tiêu thụ năng lượng chính xác và thấp, bộ vi xử lý dựa trên hiệu quả cao, nó có