HORING AH-0817

Thiết bị báo cháy: Nút nhấn khẩn vuông HORING AH-0817

Thiết bị báo cháy: Nút nhấn khẩn vuông HORING AH-0817

Nút nhấn khẩn vuông reset được HORING AH-0817 loại có nắp chụp bảo vệ được làm bằng vật liệu nhựa chống cháy, chất lượng tốt, thích hợp với nhiều loại hệ thống báo cháy, được bán giá gốc tại Chúng