du thuyền bị cháy

Chia sẽ kỹ năng thoát thân khi du thuyền có sự cố cháy

Chia sẽ kỹ năng thoát thân khi du thuyền có sự cố cháy

Khi có sự cố hỏa hoạn, hệ thống báo cháy tự động của tàu sẽ kêu vang. Lúc này quản lý tàu và các thuyền viên có trách nhiệm kiểm tra, thông báo sơ bộ, ngắn gọn để toàn tàu