đầu dò lửa

Thiết bị báo cháy: Đầu dò lửa HORING AH-0014

Thiết bị báo cháy: Đầu dò lửa HORING AH-0014

Thông gió nơi: mở cửa thị trường, sân ga, hành lang khách sạn, siêu thị, vv (những nơi mà khói và nhiệt không thể thu thập trong giai đoạn đầu của lửa) Các đầu dò lửa HORING AH-0014 có độ