Đầu báo khói HORING Q05-4

Thiết bị báo cháy: Đầu báo khói HORING Q05-4

Thiết bị báo cháy: Đầu báo khói HORING Q05-4

Đầu báo khói, báo nhiệt HORING Q05-4 xài tủ Networx, thiết lập độ nhạy cảm phù hợp EN54, điện áp 12 – 24V DC, kết nối với các thiết bị trung tâm NetworX, giá rẻ tại Chúng tôi. * Đặc