Còi báo động

Thiết bị báo cháy: Còi báo động HORING AH-03127-BS

Thiết bị báo cháy: Còi báo động HORING AH-03127-BS

Còi báo động kết hợp đèn HORING AH-03127-BS được thiết kế để sử dụng với các hệ thống báo cháy, hệ thống an ninh và hệ thống tín hiệu công nghiệp. Nó được kết hợp còi âm thanh và đèn