cách phòng cháy thiết bị điện

Tư vấn phòng cháy thiết bị điện

Tư vấn phòng cháy thiết bị điện

Bạn không được để trẻ nhỏ, những người già mắt kém, những người bị tàn tật hay những người bị bệnh tâm thần sử dụng đến các thiết bị điện. Đối với dây dẫn điện ở trong nhà, bạn không