biện pháp phòng cháy

Tìm hiểu những phương pháp phòng cháy chữa cháy

Tìm hiểu những phương pháp phòng cháy chữa cháy

Cần phải có các thiết bị chữa cháy dự phòng như bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy, đường ống dẫn nước, …. để khi xảy ra cháy thì kịp thời xử lý dập tắt lửa, hạn chế lửa lan

Tìm hiểu các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Tìm hiểu các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Cách ly chất cháy với nguồn lửa, nguồn nhiệt với máy móc thiết bị với các khâu hoạt động sản xuất có khả năng sinh nhiệt, gây cháy. NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHAY VÀ CHỮA CHÁY CƠ BẢN A. BIỆN