báo giá NETWORX NX-8E

Thiết bị báo trộm: Bộ báo trộm NETWORX NX-8E

Thiết bị báo trộm: Bộ báo trộm NETWORX NX-8E

Sản phẩm trung tâm báo trộm NETWORX NX-8E thích hợp để kết nối với các loại đầu dò báo cháy, báo nhiệt, báo ga, mắt thần hồng ngọai và các loại đầu dò chuyên dùng phát hiện trộm hoặc điều