báo giá NETWORX NX-4 4 Zone

Thiết bị báo trộm: Trung tâm báo trộm NETWORX NX-4 4 Zone

Thiết bị báo trộm: Trung tâm báo trộm NETWORX NX-4 4 Zone

Thông báo đến 3 số điện thoại khi có tín hiệu báo động hoặc báo cháy.( lưu ý : muốn điều khiển qua điện thoại phải lắp thêm Module ) Trung tâm báo trộm, báo cháy NETWORX NX-4 4 Zone,