Những kiến thức phòng cháy chữa cháy nên biết

Những kiến thức phòng cháy chữa cháy nên biết

Chữa cháy một số chất lỏng và chất khí cháy khi có đủ điều kiện, trong trường hợp đặc biệt phải có quyết định của chỉ huy chữa cháy.

Những kiến thức phòng cháy chữa cháy nên biết

Những kiến thức phòng cháy chữa cháy nên biết

I. Tiêu lệnh chữa cháy:

– Khi xảy ra báo động, báo cháy khẩn cấp:
Bước 1: Cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy.
Bước 2: Dùng bình chữa cháy, cát và nước để dập tắt đám cháy.
Bước 3: Gọi điện thoại đến số 114 để đội PCCC có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy nhanh chóng.
II. Các loại chất chữa cháy thông dụng, tính năng và tác dụng của từng loại:
Có 5 loại chất chữa cháy thông thường, có tính năng và tác dụng khác nhau. Cụ thể là:

1. Nước: thường có sẵn trong các ao, hồ, giếng, bể chứa…có tác dụng chữa cháy:

Dùng chữa cháy các chất rắn như gỗ, nhựa…
Chữa cháy một số chất lỏng và chất khí cháy khi có đủ điều kiện, trong trường hợp đặc biệt phải có quyết định của chỉ huy chữa cháy.
Nước không dùng chữa cháy các thiết bị điện, kim loại hoạt tính cao như Na, K, Ca, đất đèn… và những đám cháy có nhiệt độ trên 1700ºC, không sử dụng nước chữa cháy xăng, dầu khi không có đủ điều kiện.
2. Cát: cũng như nước, đây là vật liệu phổ biến và sử dụng đơn giản.

Tác dụng chữa cháy của cát là làm ngạt dẫn đến ngừng trệ đám cháy, tức là tách đám cháy với oxy. Đối với chất lỏng cháy, cát còn có tác dụng ngăn lây lan đám cháy.
Tuy nhiên, cát phải được chuẩn bị trước ở các bể, hố cùng với các phương tiện như xô, xẻng khi cần có thể sử dụng được ngay.
3. Bọt chữa cháy: hiện nay có 2 loại bọt: là bọt hoà không khí và bọt nước. Tác dụng chữa cháy:

Cách ly bề mặt giữa các chất cháy và không khí, hạn chế bốc hơi (lùa lạnh) chất cháy.
Dùng chữa cháy chất lỏng như xăng, dầu, chữa cháy hầm dầu, đường hầm, hầm nhà…
Không được sử dụng bọt chữa cháy để chữa cháy các thiết bị có điện, chữa cháy các kim loại có tính hoạt động cao như đất đèn và đám cháy có nhiệt độ trên 1700ºC.
4. Bột chữa cháy: bột chữa cháy được bảo quản trong các bình chữa cháy, tác dụng:

Chữa cháy các chất, vật liệu rắn, chất lỏng, chất khí cháy.
Chữa cháy các thiết bị điện, không nên sử dụng chữa cháy các thiết bị điện tử.
5. Khí CO2: khí CO2 được bảo quản trong các bình chữa cháy, tác dụng:

Chữa cháy các chất lỏng, chất rắn, chất khí cháy.
Chữa cháy điện có hiệu quả cao trong thể tích kín.
Lưu ý: Không dùng CO2 chữa cháy các đám kim loại, kiềm thổ, đám cháy có nhiệt độ trên 1000ºC, không chữa cháy điện có hiệu điện thế: U > 380KV.
Ngoài ra, trong các đám cháy nhỏ, chất cháy và các vật liệu thông thường thì có thể sử dụng một số chất chữa cháy khácnhư cát, đất mịn, bạt và khăn ướt…